TD Larm utökar säkerhetsavdelningen och välkomnar Niclas Wejemark.
Niclas är en erfaren säkerhetstekniker och har lång erfarenhet vilket kommer att stärka vår avdelning.