FÅnga det på film.

Övervakningssystem får större betydelse.

 

 

håll koll.

 

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som får allt större betydelse. Förutom de traditionella uppgifterna övervakning och identifiering har funktionen larmverifiering med digital bildöverföring och bildlagring tillkommit.

 

Bilderna berättar enkelt och tydligt vem som vistas i en lokal, vem eller vilka som finns bakom dörren, vad som händer i ett utrymme längre bort bakom hyllorna i butiken eller inne på lagret.

regler.

 

Om du avser övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten behöver du tillstånd för kameraövervakning. Det gäller oavsett om platsen är ett offentligt eller privat område.


Strikt privata utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

 Läs mer om kameraövervakning och vad som krävs för att Länsstyrelsen i Västra Götaland ska bevilja tillstånd.