Vill du ha kontroll?

se vilka som passerar lokaler/maskiner.

 

 

Ökad säkerhet.

 

Med ett passagesystem får du fullständig kontroll över vilka som kommer och går, och du bestämmer själv vilka som skall få ha tillgång till nycklar och system.

nyckelproblem.

 

Nyckelhanteringen ett av många stora säkerhetsproblem. Nycklar kan tappas och kopieras med kraftigt reducerad säkerhet som följd.

 

 

kortläsare

Med en kortläsare installerad får var och en sitt unika kort som när som helst kan spärras eller raderas om kortet skulle komma bort eller bli stulet.

 

Du kan helt fritt styra vilka personer som får passera var och under vilka tider detta får ske och dessutom har du möjlighet att ge vissa personer behörighet att styra larm och andra inte.

Passagesystemet kan du programmera från din PC. Du lägger in nya kort, skriver semesterperioder och ändrar i årskalendern. Allt som programmerats i systemet kan ses på skärmen eller skrivas ut på skrivare.

 

Genom händelseminnet kan du sedan kontrollera och skriva ut de olika in och utpasseringarna. Du får reda på vilka personer som passerat var och vid vilken tid detta har skett.

 

 

Handsfree/beröringsfri läsare

Den stora fördelen med Handsfree/beröringsfritt är givetvis att det är bekvämt och smidigt. Man slipper ha ett kort i handen, dörren öppnas automatiskt när man närmar sig.

 

En annan fördel med är en snabbare läsning samt mindre slitage av kort jämfört med magnetkort.

Finns även i utförande med knappsats, att användas exempelvis under viss tid på dygnet.

 

Korten finns i utförande endast Handsfree/ Beröringsfritt, kombination magnetkortläsning eller som nyckeltag.

 

 

magnetkortläsare

Det här är den idag vanligaste läsartypen, och används inom de flesta företag.

 

Den stora fördelen med magnetkortläsare är att korten är mycket billiga i inköp.

Korten går att kopiera men tillsammans med den personliga koden hålls ändå säkerheten på en i de flesta fall tillräcklig nivå. Magnetkortläsaren finns i tre utföranden: Utan knappsats, med knappsats eller infälld med knappsats.

 

 

passar alla behov

Passersystemet som kan byggas från en dörr till hur stort som helst. BEWATOR ENTRO motsvarar alla behov och löser era problem med tillträdesskyddet.

 

Från enkelt till avancerat

ENTRO är en lättnavigerad programvara av senaste snitt med Outlook-genvägar och överskådlig trädstruktur av mappar och ikoner. Enklare administration kan också utföras med webbläsare som tunn klient.

 

I takt med verksamheten
Moduluppbyggnad gör det enkelt att förändra för framtida behov. Utöka antal dörrar, användare och operatörer/klienter, lägg till funktioner och ny teknologi efter behov och när det passar er verksamhet.

Modern teknik
ENTRO är ett Windows program anpassat för nätverk med många klienter och SQL databas för bästa prestanda.


ENTRO nyttjar senaste teknik för högsta säkerhet och tillförlitlighet. Systemet ansluter all utrustning med krypterad överföring, från PC ända ut till läsaren vid dörren.

 

Vidare finns inbyggd redundans för funktion även vid datorhaveri, ledningsbrott etc. Förutom alla vanliga läsartekniker, stöds fler typer av beröringsfritt och biometri.